شرکــت ماشیــن طیــور جویبــار
تولید کننده انواع دستگاه جوجه کشی

ذخیره و نگهداری تخم مرغ

ذخیره ونگهداری  تخم مرغ: از مزرعه مرغ مولد تا جوجه ریزی در کارخانه جات جوجه کشی، از زمانی که تخم ازپرنده مادر خارج مشیود هر چه زمان می گذرد قابلیت جوجه کشی آن کاهش می یابد. بنابراین ، تخم های نطفه دار قابل جوجه ریزی باید در شرایط مطلوب نگهداری شوند تا از خراب شدن تخمک جلوگیری شود.

در فارمهای مرغ مادر تخم مرغ ها  معمولاً تا زمان حمل به دستگاه جوجه کشی ذخیره می شود. طول مدت نگهداری به مقدار فضای  اتاق تخم مرغ ، میزان تولید روزانه ، ظرفیت جوجه ریزی و تقاضای جوجه های یک روزه بستگی دارد. اگر مزرعه مرغ مادر دارای یک اتاق نگهداری تخم مرغ باشد ، حداقل دو بار در هفته می توان تخم ها را برای  جوجه کشی جمع آوری کرد. اگر فاقد اتاق ذخیره مخصوص تخم مرغ باشد ، تخم مرغ باید هر روز به کارخانجات جوجه کشی منتقل شوند. .

ذخیره و نگهداری تخم مرغ

جمع آوری تخم مرغ

جمع آوری تخم مرغ باید 4-6 بار در روز در زمان  اوج تولید انجام شود. در صورت تماس  دستها به تخم مرغ حتما قبل و بعد از جمع آوری تخم ها دست ها را بشویید. تخم ها را می توان در  شانه های کاغذی   و پلاستیکی مخصوص یا در راکهای دستگاه جمع آوری کرد. با این حال ، شانه  های کاغذی  گرمای تخم مرغ ها بیشتر ازمدل پلاستیکی و راکهای جوجه کشی حفظ می کنند. علاوه بر این ، تخم مرغ ها به طور یکنواخت در سینی های باز خنک می شوند. باید توجه داشت که هرگز تخم مرغ را در داخل  سطل جمع آوری  نکنید. انباشته شدن تخمها باعث ایجاد ترک و آلودگی می شود.

بعد از جمع آوری تخمها را درجه بندی کنید. تخمهای تمیز را از تخمهای دارای پوسته کثیف  ،ترک خورده و دو زرده  و آنهای که در کف سالن افتاده اند جدا کنید. به همین ترتیب ، تخم مرغ های دارای پوسته نازک ، اندازه کوچک و اشکال نامناسب را حذف کنید. تخمهای کثیف و کف سالنی  منبع آلودگی هستند به هیچ عنوان نباید وارد دستگاه  شود چون باعث ٖآلودگی بقیه تخمهای سالم خواهد شد.

این روشهای شناسایی را باید به کارکنان مزارع و کارخانجات جوجه کشی آموزش داد . شستشوی  تخمهای کثیف کف سالنی به هیچ عنوان  توصیه نمی شود چون امکان دارد این تخمها ترک داشته باشند.همچنین شستن تخم مرغ با کیفیت پوسته ضعیف نیز برای جوجه ریزمناسب نیست.

ضد عفونی تخم های جوجه ریزی در مزرعه

یک نکته  مهم برای گندزدایی در مزرعه  مرغ مادر ، درجه حرارت تخمها در زمان ضدعفونی  است. مواد مختلف ضد عفونی  ، از جمله فرمالین ، پراکسید هیدروژن و اسید پراستیک دراین فارمها مورد استفاده قرار میگیرد . قبل از انجام عملیات  ضد عفونی  ، اثربخشی آن مواد باید  آزمایش شود. همچنین ارزیابی منظم اثر ضد عفونی کننده اهمیت زیادی دارد..

هنگام استفاده از مواد ضد عفونی کننده ، استفاده از ترکیب صحیح غلظت ، دما ، رطوبت نسبی و مدت زمانی که تخمها در معرض مواد هستند مهم است.

اگر قرار باشد چند روز تخمها نگهداری شوند ، از یک اتاق مخصوص و جداگانه  برای ضد عفونی استفاده کنید تا از آلودگی مجدد جلوگیری شود. هنگام معاینه  تخم مرغ ، دقت کنید آنها را با مواد ضد عفونی کننده مرطوب نکنید. اگر خیس شدند ، قبل از اینکه وارد اتاق نگهداری شوند آنها را حشک کنید. توجه به این نکته مهم است که اگر تخم مرغ برای مدت طولانی با فرمالین تماس داشته باشد ، می تواند وارد تخم مرغ شود و روی نطفه اثر منفی بگذارد. اتاق دود (گاز) در فارمها وسالن جوجه کشی  باید دارای سیستم تهویه مناسبی برای تخلیه فرمالین باشد

ذخیره تخم مرغ در مزرعه

پس از تخمگذاری ، تخمها باید تا 24 درجه سانتیگراد (صفر فیزیولوژیکی) سرد شود تا رشد بیشتر جنین متوقف شود. تخم مرغ ها باید به تدریج از محل تخمگذاری به اتاق نگهداری ذخیره سرد شوند. توصیه می شود دمای اتاق نگهداری تخم مرغ در واحدهای مرغ مادر باید بیشتر از  کامیون حمل تخم مرغ و دمای کامیون حمل تخم مرغ باید بالاتر از اتاق نگهداری در کارخانجات جوجه کشی  باشد (شکل 1 را ببینید). به عبارت دیگر ، به طور مداوم درجه حرارت تخم مرغ ها را کاهش دهید تا زمانی که به دمای استاندارد برای  ذخیره سازی برسند.

تخم های نطفه دار قابل جوجه کشی معمولاً به مدت 1-4 روز در مزرعه ذخیره می شوند. نوسانات دما در زمان نگهداری تخم باعث مرگ و میر زودرس جنینی و کاهش هچ در دستگاه جوجه کشی صنعتی یا انواع دیگر این دستگاه  می شود. اتاق نگهداری تخم مرغ باید درمقابل دما عایق باشند تا از نوسانات حرارتی جلوگیری کنند . درها درحد امکان بسته و  دارای نوارهای درزگیر باشد . رفت و آمد غیر ضروری  در اتاق ذخیره می تواند باعث نوسانات دما شود  بنابراین ، تجهیزات ، ابزار تمیز کردن یا سایر موادی را که همیشه مورد نیاز میباشد را در این اتاق نگهداری نکنید .

 راک های  تخم مرغ  را چسبیده به دیوار قرار ندهید  تا هوا بتواند در اطراف آنها گردش کند. فن های تهویه  سقفی می توانند درجه حرارت و هوا یکنواختی ایجاد کنند.

  حداقل و حداکثر دما و رطوبت روزانه اتاق ذخیره تخم مرغ را کنترل کنید. دماسنج را روی دیوار قرار ندهید زیرا از دقت آن کاسته می شود.

اتاق نگهداری تخم مرغ  نطفه دار باید سردترین نقطه ذخیره سازی در امتداد مزرعه مادر مولد  تا کارخانه  جوجه ریزی باشد (شکل 1).

جدول 1 دما و رطوبت مطلوب را برای ذخیره تخم مرغ بر اساس زمان نشان می دهد. دمای نگهداری را بر اساس زمان ذخیره سازی تنظیم کنید. ذخیره تخم مرغ اتاق باید دارای رطوبت نسبی 50-70٪ باشد تا از کم آبی تخم مرغ جلوگیری کرده و کیفیت داخلی تخم مرغ را حفظ کند. رطوبت باید به صورت اسپری ریز در اتاق پاشید شود تا تخم مرغ خیس نشود.سیستم رطوبت ساز  باید مرتباً نگهداری و تمیز شوند. رطوبت سازهای آلوده می توانند منبع مهمی  از باکتری ها و عوامل بیماریزا باشند و منجر به آلودگی تخم مرغ شوند

رطوبت (٪)دما (سانتیگراد)زمان نگهداری تخم مرغ(روز)
۶۰-۵۰۲۱-۱۹۱-۶
۶۰-۵۰۱۹-۱۸۷-۱۰
۷۰-۶۰۱۷-۱۵بیشتر از ۱۱
جدول 1مقدار حرارت و رطوبت مورد نیاز در اتاق نگهداری تخم مرغ نطفه دار بر اساس مدت زمان نگهداری

نتیجه گیری

بررسی منظم از شرایط ذخیره سازی می تواند مواردی را در شرایط دما و رطوبت شناسایی کند که ممکن است به حداقل نرسیده و بر قابلیت جوجه ریزی تخمها تأثیر بگذارد. نصب دیتالاگر را در اتاق های ذخیره سازی در نظر بگیرید زیرا این ابزارها می توانند ابزار ارزشمندی برای شناسایی و کاهش نوسانات دما باشند. برای ذخیره سازی تخم مرغ ، دمای ثابت و یکنواخت با نوسانات کمی کلید حفظ کیفیت تخم گذاری است. شکل 1. منحنی درجه حرارت ایده آل برای دنبال کردن تخم مرغ پس از تخمگذار از ذخیره سازی. توجه داشته باشید که کاهش دما به تدریج اتفاق می افتد تا زمانی که دمای ذخیره سازی بدون افزایش درجه حرارت تا قبل از گرم شدن برسد* درجه حرارت پایین تر برای تخم های ذخیره شده در مزرعه. دمای بالاتر برای تخمهای حمل شده روزانه به جوجه ریزی

مطالب مرتبط