شرکــت ماشیــن طیــور جویبــار
تولید کننده انواع دستگاه جوجه کشی

رشد روز به روز جنین مرغ

روز 1

این اولین 24 ساعت تخم مرغ در دستگاه جوجه کشی است.

در حالی که هنوز چیزهای زیادی برای دیدن وجود ندارد ، اما فعالیت هایی در داخل وجود دارد. خیلی زود پس از شروع جوجه کشی ، گروهی از سلول ها به چیزی تبدیل می شوند که به آن رگه ابتدایی گفته می شود  و این محور طولی رویان است. از این رو ، سر و ستون فقرات جنین شروع به رشد می کند. سیستم عصبی در حال شکل گیری است. دستگاه تغذیه ظاهر می شود. جزایر خون تشکیل می شود.

رشد روز به روز جنین مرغ روز اول

 

روز 2

ساعت 24 تا 48

هنوز چیزهای زیادی برای دیدن نیست ، اما درون تخم جنین مشغول رشد است. جزایر خونی شروع به اتصال و تشکیل سیستم عروقی می کنند و رگهای خونی ظریف ظاهر می شوند و قلب در جای دیگری تشکیل می شود. در ساعت 44 جوجه کشی ، قلب و سیستم عروقی به هم متصل می شوند. گوش شروع به شکل گیری می کند.

رشد روز به روز جنین مرغ روز دوم

 

روز 3

ساعت 48 تا 72. اکنون چیزهای بیشتری برای دیدن وجود دارد!

آیا می توانید جنین را در این تصویر مشاهده کنید؟

در این روز ، جنین در سمت چپ خود قرار می گیرد. قلب حالا می زند. گردش خون آغاز می شود. جوانه های اندام در حال شکل گیری هستند. تشکیل بینی شروع شده است. رگهای خونی در حال ضخیم شدن و طولانی شدن هستند ، همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید. غشای برون نطفه ای (آلانتوی، allantois )شروع به شکل گیری می کند. غشای زرده تخم مرغی (ویتلین، vitelline) روی سطح زرده گسترش می یابد.

رشد روز به روز جنین مرغ روز سوم

 

روز 4

ساعت 72 تا 96

اکنون واقعاً می توانید جنین را مشاهده کنید.

حفره آمنیوتیک (حفره ً آمنیون ، فضای بین آمنیون و جنین که در آن مایع آمنیون قرار دارد ) ایجاد شده است که جنین را احاطه کرده و از آن محافظت می کند ، در حالی که اجازه حرکت می دهد. زبان شروع به رشد می کند. رگهای خونی همچنان ضخیم و طولانی می شوند و وزیکول آلانتوئیک (آلانتوئیس ، یکی از غشاهای برون نطفه ای شامل دو لایه که لایه ، درونی آن به آمنیون و لایه ً برونی آن به برونی ترین غشاء برون نطفه ای یعنی کوریون متصل است و آلانتوکوریون (کوریوآلانتوئیس) را بوجود می آورد)ظاهر می شود ، که در تنفس ، ذخیره مواد زائد و جذب کلسیم بسیار مهم است. مغز به چهار قسمت تقسیم می شود و چشم ها شروع به شکل گیری می کنند.

رشد روز به روز جنین مرغ روز چهارم

روز 5

ساعت 96 تا 120

جنین به وضوح قابل مشاهده است.

سر و دم جنین به هم نزدیکتر شده و شکل C متمایزی را تشکیل داده اند. انگشتان اندام تحتانی از هم متمایز می شوند. این روز بسیار مهم است – این زمانی است که تمایز جنسی رخ می دهد. اندام های تولید مثل مربوط به هر جنسیت شروع به تشکیل می کنند.

رشد روز به روز جنین مرغ روز پنجم

 

روز 6

ساعت 120 تا 144

نقطه تاریک روی جنین چشم است.

منقار شروع به شکل گیری می کند. غشای ویتلین همچنان در حال رشد است و اکنون بیش از نیمی از زرده را احاطه کرده است. شکاف های کوچک بین انگشتان دوم و سوم اندام تحتانی و بین انگشتان اول ، دوم و سوم اندام فوقانی ایجاد می شود. چشم و قلب و مغز بسیار برجسته ترند. حرکت جنین آغاز می شود؛ جنین اکنون می تواند به میل خود حرکت کند.

رشد روز به روز جنین مرغ روز ششم

 

روز 7

ساعتهای 144 تا 168

چشم اکنون به وضوح قابل مشاهده است.

گردن جنین نازک می شود و اکنون سر را به وضوح از بدن جدا می کند. منقار بزرگتر می شود. مغز وارد ناحیه سفالیک (فرم صحیح جنین سفالیک است که اغلب جنین ها در این وضعیت قرار دارند) می شود و اکنون متناسب با اندازه جنین شروع به کوچکتر شدن می کند. شانه شروع به رشد می کند.

رشد روز به روز جنین مرغ روز هفتم

 

روز 8

ساعت های 168 تا 192

منقار بالا و پایین جنین اکنون کاملاً متفاوت شده است. پاها و بالهایش نیز همینطور. گردن همچنان بلند می شود. مغز اکنون کاملا در حفره خود قرار گرفته است. دهانه خارجی گوش ایجاد شده است.

رشد روز به روز جنین مرغ روز هشتم

 

روز 9

ساعتهای 192 تا 216

پنجه ها ظاهر می شوند و رشد می کنند. آلانتوی بزرگتر می شود. واسکولاریزاسیون (عروق کرونر )افزایش می یابد. اولین فولیکول های پر ظاهر می شوند. واقعاً شروع به شبیه شدن جوجه می کند!

رشد روز به روز جنین مرغ روز نهم

 

روز 10

ساعت 216 تا 240

منقار شروع به سخت شدن می کند . سوراخ های بینی به صورت روزنه هایی باریک وجود دارند. پلک ها روی چشم شروع به رشد می کنند. قسمتهای دور اندامها طولانی می شوند. غشای ویتلین اکنون زرده را کاملا احاطه کرده است. فولیکول های پر اکنون قسمت هایی از اندام را می پوشانند. دندان شروع به تشکیل می کند.

رشد روز به روز جنین مرغ روز دهم

 

روز 11

ساعت 240 تا 264

پلک ها بزرگتر می شوند و بیشتر چشم ها را می پوشانند. آلانتوی به حداکثر اندازه خود رسیده است. زرده تخم مرغ در حال کوچک شدن است. شانه اکنون برجسته تر است و به وضوح دندانه دار است. پرهای دم شروع به ظاهر شدن می کنند.

رشد روز به روز جنین مرغ روز یازدهم

 

روز 12

ساعت 264 تا 288

فولیکول های پر دهانه گوش را احاطه می کنند. پلک ها به رشد خود ادامه می دهند و نزدیک به پوشاندن کل چشم هستند. اکنون انگشتان پا کاملاً شکل گرفته اند.

رشد روز به روز جنین مرغ روز دوازدهم

 

روز 13

آلانتوی برای جمع شدن به کوریون و تبدیل شدن به غشای کوریو-آلانتوئیک(پرده خارجی جفت) کوچک می شود. پوسته ها روی پاها ظاهر می شوند و ناخن های پا ایجاد می شوند.

رشد روز به روز جنین مرغ روز سیزدهم

 

روز 14

داون اکنون کل بدن را پوشانده و به سرعت در حال رشد است. جنین آن را به سمت انتهای صاف تخم چرخانده و در موقعیت مناسبی برای جوجه ریزی قرار می گیرد.

رشد روز به روز جنین مرغ روز چهاردهم

 

روز 15

جوجه در حال حاضر بیشتر تشکیل شده است و تغییرات ریخت شناسی کمی وجود دارد. داون بزرگتر می شود و مانند جنین رشد می کند. جمع شدن زرده تخم مرغ تسريع مي شود. جنین شروع به قرار گرفتن سر خود در زیر بال راست خود می کند ، که همان حالت فرو رفتن است.

رشد روز به روز جنین مرغ روز پانزدهم

 

روز 16

رویان به رشد خود ادامه می دهد و موقعیت نوک زنی را به خود می گیرد. جذب آلبومین همچنان ادامه دارد. در حال حاضر حجم زیادی از تخم مرغ را می گیرد و با شمع زدن بیشتر تخم مرغ سیاه به نظر می رسد.

رشد روز به روز جنین مرغ روز شانزدهم

 

روز 17

سیستم کلیوی جنین اورات تولید می کند. منقار ، اکنون در زیر بال راست قرار دارد ، به سلول هوا اشاره می کند. آلبومین اکنون کاملاً جذب شده است.

رشد روز به روز جنین مرغ روز هفدهم

 

روز 18

روز “قفل” ، هنگامی که ما چرخش تخم مرغ را متوقف می کنیم و رطوبت را افزایش می دهیم. جوجه شروع به جذب زرده مي کند. کاهش مقدار مایع آمنیوتیک وجود دارد.

رشد روز به روز جنین مرغ روز هجدهم

 

روز 19

زرده با سرعت بیشتری جذب می شود. منقار در برابر سلول هوا ، آماده برای سوراخ کردن آن و نوک زنی است.

 

رشد روز به روز جنین مرغ روز نوزدهم

 

روز 20

ما یک نوک زنی داخلی داریم!

جوجه غشا داخلی را سوراخ کرده و به سلول هوا فرو رفته است. اکنون هوا تنفس می کند. مقداری تبادل گاز می تواند از طریق پوسته تخم مرغ رخ دهد که متخلخل است و به جوجه زمان می دهد تا جذب زرده را به پایان برساند. جذب زرده (معمولاً) در این روز به پایان می رسد. نوک زنی خارجی نیز ممکن است رخ دهد.

رشد روز به روز جنین مرغ روز بیستم

 

روز 21

 

جوجه درون تخم مرغ می چرخد ​​و شروع به شکستن پوسته به صورت دایره ای در قسمت بالای آن می کند که به زیپ معروف است.

جوجه به بالای تخم فشار خواهد آورد تا زمانی که کلا از آن خارج شود و آزاد شود. کمی خشک شدن بعداً و برای جوجه گوشتی شدن آماده است

رشد روز به روز جنین مرغ روز بیست یکم

 

هچ جوجه مرغ در روز بیست و یکم

 

هچ شدن جوجه مرغ

 

جوجه یک روزه

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *