شرکــت ماشیــن طیــور جویبــار
تولید کننده انواع دستگاه جوجه کشی

سیستم های کنترل

Allسیستم های کنترل
سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی خانگی و نیمه صنعتی

سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی خانگی و نیمه صنعتی – Smart104

ژانویه 5, 2021

سیستم کنترل مغز هوشمند دستگاه یا هماهنگ کننده بین بخش های مختلف دستگاه برای تعادل...

مشاهده محصول
سیستم کنترل ماشین های جوجه کشی صنعتی

سیستم کنترل ماشین های جوجه کشی صنعتی

ژانویه 5, 2021

بطور خلاصه قابلیت هایی که در این سیستم قرار داده شده و در نمونه های...

مشاهده محصول