شرکــت ماشیــن طیــور جویبــار
تولید کننده انواع دستگاه جوجه کشی

عوامل موثر بر جوجه ریزی و باروری تخم مرغ

عوامل موثر بر تخم ریزی و باروری تخم مرغ

بررسی عواملی که بر باروری و جوجه ریزی تخم مرغ در طیور تأثیر می گذارند.

موفقیت صنعت طیور در مقیاس کوچک یا بزرگ به تأمین منظم جوجه های یک روزه بستگی دارد که تحت تأثیر باروری و جوجه ریزی تخم ها است. این صفات تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی قرار می گیرند.

باروری و قابلیت جوجه ریزی دو پارامتر اصلی است که به شدت در تأمین جوجه های یک روزه تأثیر می گذارد. باروری به درصدی از تخم مرغ جوجه کشی که بارور هستند در حالی که قابلیت جوجه ریزی درصد تخم باروری است که از جوجه خارج می شود. بنابراین ، درک عواملی که روی باروری و جوجه ریزی تخمها تأثیر می گذارند بسیار مهم است.

از نظر صفات قابلیت جوجه ریزی، نژاد تأثیر کمی بر قابلیت جوجه ریزی تخم مرغ دارد، اگرچه نژادهای سبک باروری و قابلیت جوجه ریزی بیشتری دارند. رژیم غذایی طیور پرورش دهنده باید هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت مناسب باشد تا مطابق با سطوح توصیه شده در استاندارد های غذایی برای این گروه باشد. مهمترین پارامترهای تخم مرغ که بر قابلیت جوجه ریزی تأثیر می گذارند عبارتند از:

  • وزن
  • ضخامت و تخلخل پوسته
  • شاخص شکل (به عنوان حداکثر نسبت عرض به طول)
  • قوام
  • استحکام محتوا
  • تنش گرمایی

کیفیت تخم مرغ خارجی و داخلی را کاهش می دهد. تنش گرمایی بر تمام مراحل تولید نطفه در خروس های پرورش دهنده تأثیر می گذارد. قابلیت جوجه ریزی برای تخمهای کوچک از تخمهای متوسط و بزرگ کمتر است.

فاکتورهای زیادی در عدم هچ یک تخم بارور وجود دارد که شامل ژنهای کشنده، مواد مغذی ناکافی در تخم مرغ و قرار گرفتن در شرایطی است که نیازهای جنین در حال رشد را برآورده نمی کند.

عوامل موثر بر قابلیت جوجه ریزی شامل فشار و تنش، سلامت، تغذیه و سن گله، اندازه تخم، وزن و کیفیت، مدت زمان نگهداری تخم و شرایط است.

دامنه دمایی مطلوب برای طیور 12-26 درجه سانتی گراد است. تخمهای بارور نباید بیش از 10 تا 14 روز نگهداری شوند. پس از 14 روز ذخیره سازی قابلیت جوجه ریزی قابل توجهی کاهش می یابد.

موقعیت و حالت ذخیره تخم مرغ بر جوجه ریزی تأثیر می گذارد. تخمهای ذخیره شده که انتهای کوچک در پایین است در مقایسه با تخم های ذخیره شده که انتهای کوچک بالا باشد قابلیت جوجه ریزی بیشتری دارند.

جوجه کشی تخمهای بارور را می توان به طور طبیعی توسط مرغ کرچ یا در دستگاه جوجه کشی انجام داد. مرغ کرچ تخمهای بارور را با شرایط محیطی مطلوب (دما ، چرخش و رطوبت تخم) فراهم می کند تا رشد جنینی را تا زمان تخم ریزی تحریک کند.

دستگاه جوجه کشی یک طرح مصنوعی شبیه سازی شده است که از نقش مرغ در فراهم کردن تخمهای بارور با شرایط مطلوب محیطی (دما ، چرخش تخم مرغ و رطوبت) برای تحریک رشد جنین تا زمان تخم ریزی تقلید می کند. دمای 8/37 درجه سانتی گراد ، هم ایستایی حرارتی در جنین جوجه است و بهترین رشد و جوجه ریزی رویان را فراهم می کند. اگر درجه حرارت برای چند ساعت به زیر 35.6 درجه سانتیگراد برسد یا به بالاتر از 39.4 درجه سانتیگراد برسد ، مرگ و میر دیده می شود.

سرانجام، چرخاندن تخم در حین جوجه کشی برای جوجه ریزی موفق بسیار مهم است و بر قابلیت جوجه ریزی تأثیر می گذارد. عدم چرخش تخم در حین جوجه کشی منجر به جوجه ریزی کم شده و تا چند روز جوجه ریزی را به تأخیر می اندازد.

در صورتی که قصد جوجه کشی طیور در مقیاس کم را دارید، برای خرید دستگاه جوجه کشی خانگی میتوانید با کارشناسان ماشین طیور جویبار تماس بگیرید.

ایا اضافه وزن والدین منجر به کاهش نرخ جوجه ریزی تخم ها خواهد شد ؟

جواب: بله.

مولد نر با اضافه وزن جفت گیری موفق بسیار کمتری دارند. دوره جفت گیری و تولید مثل در پرندگان نر دارای اضافه وزن بسیار کوتاه تر است.

ماده های دارای اضافه وزن نیز دارای الگوی تخم گذاری نامنظم هستند که کیفیت تخم ها را از کاهش میدهد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *