شرکــت ماشیــن طیــور جویبــار
تولید کننده انواع دستگاه جوجه کشی

چرخش تخم ها در جوجه کشی و اهمیت آن

چهار عامل سهم عمده ای در روند جوجه کشی برای کیفیت و کمیت مطلوب جوجه دارند.

این عوامل عبارتند از دما، رطوبت، تهویه و چرخش تخمها. ماشین جوجه کشی باکیفیت به گونه ای طراحی می شود که این چهار عامل به بهترین وجه فراهم شود. فقط هماهنگی کامل سیستم های دما، رطوبت، تهویه و چرخش می تواند تبادل هوا و انتقال گرما یا برودت را برای پایداری محیطی حداکثر کنترل کند و محیط دستگاه را برای تأمین نیازهای همیشه در حال تغییر جنین در حال رشد فراهم کند.

به طور معمول، دستگاه جوجه کشی هر ساعت یکبار تخم را به هر سمت دستگاه می چرخانند. اطمینان از یک زاویه چرخش ثابت 43 درجه تا 45 درجه در هر زمان در هر دو طرف مهم است.

تحقیقات نشان داده است که چرخش تخمها در هفته اول جوجه کشی به خصوص 3 روز اول بسیار مهم است. همچنین نشان داده شده است که پس از 15 روز چرخش ضروری نیست و توقف بر جوجه ریزی تأثیر نمی گذارد.

نظراتی وجود دارد که توقف چرخش در این سن، امکان جریان بهتر هوا در دستگاه را فراهم می کند و باعث خنک شدن کارآمدتر تخمها در مراحل گرمازایی بعدی جوجه کشی می شود.

چرخش راک دستگاه جوجه کشی

عملکرد چرخش در جوجه کشی به چه شکلی است؟

چرخش تخم مرغ در طی جوجه کشی بر جنبه های مختلف فیزیولوژیکی و جسمی جنین و غشاهای خارج از جنین تأثیر می گذارد، از جمله تشکیل مایع زیر جنینی، استفاده از آلبومین و رشد جنینی.

در حالی که عدم چرخاندن تخم ها می تواند باعث رشد غیرطبیعی شود، مانند کاهش واسکولوزا، کاهش مایع زیر جنینی (SEF) و کاهش غشای کوریوآلانتوی (CAM) ، افزایش بدخیمی و چسبیدن نامناسب آلانتوی به غشا زرده یا جنین به پوسته غشایی، که همه می توانند منجر به مرگ و میر جنین شوند.

تخمهایی که کمتر از 40 درجه چرخانده می شوند، جوجه ریزی و کیفیت جوجه ها را کاهش می دهند، همچنین باعث افزایش مرگ و میر جنین و بدخیمی می شود. آزمایش های زیادی توسط محققین صورت گرفته و همگی زاویه حدود 45 درجه را مناسب دانستند.

عوامل تحت تاثیر چرخش

محققین در بررسی خود توضیح دادند که موقعیت تخم مرغ و تهویه چندین فرآیند را تحت تأثیر قرار می دهد، این موارد عبارتند از:

  • تبادل گاز
  • انتقال حرارت بین تخم مرغ و محیط خارجی
  • از دست دادن آب تخم مرغ
  • چسبندگی جنین به ساختار غشای خارج از جنین (کوریوم ، آمنیون و آلانتوی)
  • دسترسی به مواد مغذی.

تبادل گاز

چرخش تخم مرغ باعث تبادل گازهای داخل تخم مرغ و بین تخم مرغ و محیط خارجی می شود. به ویژه در طول هفته اول جوجه کشی، به دلیل فاصله زیاد بین جنین و پوسته و تراکم زیاد آلبومین، از اهمیت حیاتی برخوردار است. در طی این دوره، جنین به انتشار گازها از طریق پوسته تخم مرغ و آلبومین نیاز دارد تا O2 بدست آورد و CO2 را پس بدهد، زیرا رویان در سطح زرده رشد می کند و گازها مستقیماً توسط سلولهای جنینی تبادل می شوند.

پس از ایجاد سیستم گردش خون (36 ساعت پس از شروع جوجه کشی) و تشکیل حفره آمنیوتیک و عروق زرده، گازها از طریق عروق ویتلین رد و بدل می شوند. آلانتوی از حدود 3-4 روز پس از جوجه کشی شروع به بیرون زدن از بدن جنین می کند و به رشد خود ادامه می دهد و حفره آمنیوتیک، جایی که جنین رشد می کند را احاطه می کند. با رشد هر دو جنین و آلانتوی، آلانتوی به پوسته تخم مرغ نزدیکتر می شود و مسافتی را که توسط گازها طی می شود کاهش می دهد و اجازه می دهد تا گاز از طریق عروق آلانتوئیک با انتشار از طریق منافذ پوسته تخم مرغ تبادل شود.

تبادل گاز از طریق شریانها و رگهای آلانتوئیک از روزهای 11-12 روز جوجه کشی آغاز می شود. در روزهای 13-14 جوجه کشی، تولید حرارت متابولیکی رویان افزایش می یابد و چرخش تخم به گردش هوا در سطح داخلی تخم (غشای پوسته خارجی) و محفظه هوا کمک می کند و از دست دادن گرما توسط هدایت، همرفت و تبخیر را امکان پذیر می کند. با این حال، چرخش تخم نیز برای جلوگیری از کم آبی و رشد نادرست جنین مهم است.

تسهیل جذب مواد مغذی

علاوه بر این، چرخش تخم مرغ مواد مغذی را حرکت داده و جذب آنها را تسهیل می کند. فرکانس چرخش تخم، محور تنظیم، زاویه و صفحه چرخش در رشد تأثیر می گذارد، بر جوجه ریزی و کیفیت جوجه تأثیر می گذارد. بررسی ها نشان داده تخمهایی که 24 بار در روز (هر ساعت) چرخانده می شوند در مقایسه با تخمهایی که با دفعات کمتری چرخانده می شوند قابلیت جوجه ریزی بیشتری دارد.

انتقال حرارت بین تخم ها و محیط خارجی

برای رشد طبیعی جنین در تخم، نیاز است که تخمها هر ساعت 90 درجه چرخانده شوند. این امر با کج شدن تخمها از زاویه 45 درجه از یک سمت به سمت دیگر حاصل می شود.

نکات مهم در چرخش تخم های جوجه کشی

بررسی فرایند چرخش تخم ها در دستگاه جوجه کشی جویبار

چرخش راک به صورت اتوماتیک توسط سیلندر پنوماتیکی یا جک برقی و از فرمانی که توسط سیستم کنترل داده می شود صورت میگیرد. زمان چرخش به صورت پیش فرض هر یک ساعت تنظیم شده است که البته قابلیت تغییر از یک دقیقه تا 24 ساعت را دارد. از نظر زاویه چرخش نیز 45 درجه به هر طرف چرخانده می شود که بهترین حالت چرخش است.

در پایان

اگر تخمها مرتباً چرخانده نشوند چه اتفاقی می افتد؟

برای بالا بردن درصد تخم های هچ شده، زمان استانداردی برای چرخش راک در انواع دستگاه ها مانند دستگاه جوجه کشی خانگی و صنعتی مشخص شده است که این زمان هر یک ساعت می‌باشد.

اگر تخم ها به طور منظم و کافی چرخش نداشته باشد، جنین به غشای خارجی می چسبد و در نتیجه جنین های مرده، هچ پایین یا جوجه های ضعیف ایجاد می شود. زرده ها همچنین ممکن است به پوسته بچسبند، در نتیجه جنین ها به دلیل عدم توانایی در جذب کیسه زرده و یا عدم استخراج مواد مغذی کافی از کیسه زرده، نمی توانند هچ شوند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *